Activiteiten

Informatievoorziening
De NVPG vormt voor haar leden een platform waar specifieke informatie kan worden gevonden op het gebied van wet en regelgeving  wagon-onderhoud en vervoer, wagon-techniek, en vervoersconcepten. Dankzij het gevarieerde ledenbestand en lange ervaring in spoorvervoer kan de NVPG u helpen in het vinden van specifieke informatie.
Onder andere met ledenvergaderingen, workshops en een interactieve website kan informatie gemakkelijk worden gedeeld.

Lobby en ambassadeursfunctie
De sector spoor-goederenvervoer is een belangrijke sector binnen logistiek Europa, echter niet altijd even sterk vertegenwoordigd in politieke discussies. De NVPG is daarom aangesloten bij de volgende organisaties:

  • Haven Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen en Antwerpen e.a., met name voor thema’s als capaciteit, nieuwe spooraansluitingen bijvoorbeeld APM2, RWG.
  • Verladersorganisatie EVO en ESC – European Shippers Coucil
  • (spoor)expediteurs vereniging – Fenex, Europees Clecat
  • Ferrmed
  • Zijdelings contact met de Belgische, Luxemburgse en Franse regeringen voor overleg internationale corridors
  • Cefic  – spoor ongevallen analyse, incidenten (ook op de site) harmonisatie/standaardisatie van wagens, het terug dringen van lekkage en emissie.
  • ILT – de audits/kwaliteit/procedures – ter voorkoming van afwijkingen in wet en regelgeving.
  • UIP – Union of International Private Wagonkeepers

Daarnaast is de NVPG een sparringpartner voor onder andere Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

UIP Memberuip
Daarnaast vertegenwoordigt de NVPG de Nederlandse spoorsector binnen de International Union of Private wagons (UIP). De UIP is een Europese organisatie dat als belangrijkste doel heeft om de private wagonhouders en al haar stakeholders beter met elkaar te laten samenwerken. Techniek, wet-regelgeving, privatisering, internationale samenwerkingen en onderzoek behoren tot de activiteiten die vanuit de UIP worden gecoördineerd. De UIP heeft grote invloed op de Europese spoor-goederenvervoer. Zo is de UIP er in geslaagd een Europees contract op te stellen voor het gebruiken van wagons (GCU/AVV). Verder heeft de UIP de wagonkeeper op de kaart gezet binnen de Europese wet en regelgeving.
De UIP wordt vertegenwoordigd door 16 Europese lidstaten. Elke lidstaat heeft een organisatie (zoals NVPG in Nederland, Bewag in Belgie en VPI in Duitsland) welke vertegenwoordigd is in de UIP.

Netwerk
Dankzij haar ledenbestand kan de NVPG een organisatie zijn waar niet alleen kennis wordt uitgewisseld maar ook contacten worden opgedaan. Haar leden uit diverse disciplines binnen spoor-goederenvervoer kunnen elkaar aanvullen, samenwerken en informatie delen.