Home

Welkom op de website van de NVPG, de Nederlandse Vereniging voor Particuliere Goederenwagons.

De NVPG is een nationale vereniging welke de belangen behartigt van haar leden. Het leden bestand van de NVPG bestaat uit diverse organisaties denk aan wagonhouders, ECM’s, wagongebruikers (industrie) en onderhoudswerkplaatsen.

De spoorbranche is een complexe branche die niet altijd even gemakkelijk te doorgronden is. Dikwijls zijn er bij spoorvervoer en het huren of exploiteren van wagons diverse stakeholders betrokken, elk met andere belangen. Daarnaast is de nationale en internationale regelgeving een rode draad waar niemand om heen kan. De NVPG bestaat uit diverse leden elk die elk uit verschillende invalshoeken en eigen expertise kennis en advies kunnen delen. Tevens is de NVPG actief lid van diverse Europese organisaties op het gebied van regelgeving. Zo maakt de NVPG deel uit van de UIP en de UIC.

De NVPG heeft verschillende doelstellingen:

– Informatieportal: De NVPG vormt met haar leden en lidmaatschap in diverse (inter) nationale organisaties een vraagbaak op het gebied van spoorvervoer, techniek en regel-wetgeving.

Belangenbehartiger: De NVPG fungeert in Nederland maar ook op Europees gebied als dé vertegenwoordiger van goederenvervoer over het spoor, wagonhouders, werkplaatsen en wagongebruikers. De NVPG wordt betrokken in zowel nationale en internationale (politieke) discussies waarbij zij de mening van haar leden zo goed mogelijk overbrengt.

 

 

plus